Mentenanță

Conform Hotărârii de Guvern numărul 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor „Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligați să încheie contracte de întreținere periodică cu societăți licențiate, care să ateste funcționarea sistemului conform parametrilor tehnici.”

Sistemele achiziționate și instalate cu Tritech Group beneficiază de garanție de 24 de luni. Oferim, însă, servicii de mentenanță și în timpul garanției și după expirarea acesteia.