Analiză de risc la securitatea fizică

Hotărârea de Guvern numărul 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor prevede:

„Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

Adoptarea măsurilor de securitate se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.

Așadar, o analiză de risc este un document care cuprinde o verificare a vulnerabilităților și a expunerii la pericole (infracțiuni precum vandalism, tâlhărie, intrare prin efracție sau atac armat) unei societăți, dar și măsuri de protejare a bunurilor și valorilor care trebuie implementate în termen de 60 de zile de conducătorul unității.

Analiza de risc trebuie reîntocmită la fiecare 3 ani, dacă a avut loc un incident din punct de vedere al securității, dacă se schimbă structura spațiului în care se desfășoară activitatea, dacă se modifică tipul de activitate sau adresa societății.

Conținutul analizei de risc diferă în funcție de domeniul de activitate, iar din acest punct de vedere sunt definite 12 categorii

✔ Bănci
✔ Instituții de creditare tip organizații cooperatiste și instituții financiare nebancare
✔ Case de schimb valutar
✔ Case de amanet, bijuterii, magazine de arme și muniții
✔ Unități poștale
✔Stații de comercializare carburanți
✔Spații comerciale cu suprafața mai mare de 500 metri pătrați (spre exemplu mall-urile)
✔ Sălile de jocuri de noroc
✔ Casieriile furnizorilor de utilități
✔ Automatele de tranzacții cu numerar (bancomatele) din afara unităților bancare
✔ Centrele de procesare a numerarului
✔ Unități fără cerințe minimale

Criteriile de securitate evaluate în analiza de risc sunt împărțite în 3 categorii:

✔ Protecție mecano-fizică
✔ Sisteme electronice de securitate
✔ Pază
Tritech Group vă stă la dispoziție cu serviciile necesare întocmirii documentației cerute de lege având în echipă personal specializat, atestat și cu experiență, înscris în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică.