Comunicat de Presă

 

În săptămâna 17 – 21 iunie se desfăşoară un eveniment amplu la nivel european denumit Săptămâna Europeană a Energiei Durabile.

Această manifestare a prilejuit organizarea la Universitatea „Ovidius” din Constanţa a evenimentului „Constanţa – Oraşul Energiei Durabile”, care a inclus o conferinţă pe tema „Clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero- nZEB” şi o conferinţă pe tema „Inovarea în contextul Dezvoltării Durabile”.

Evenimentele au fost găzduite de Universitatea „Ovidius” din Constanţa, iar parteneri au fost Primăria Municipiului Constanţa, Reţeaua Universităţilor de la Marea Neagră, Clusterul de Inovare MEDGreen, Clusterul pRO-nZEB, R.A.D.E.T. Constanţa şi Reţeaua Ingenius Net.

În prima zi lucrările au fost orientate în direcţia contextului normativ cu privire la Clădirile cu consum de energie aproape egal cu zero- nZEB din perspectiva soluţiilor de arhitectură şi proiectare a tehnologiilor şi materialelor disponibile pentru izolarea clădirilor, a soluţiilor de creştere a eficienţei energetice, a soluţiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei şi a altor utilităţi.

Cu acest prilej, a fost lansat în România proiectul soWHat, având ca scop dezvoltarea de soluţii pentru valorificarea fluxurilor de energie reziduale provenite din diferite sectoare industriale şi integrarea acestora în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică SACET.

De asemenea, au fost evaluate posibilităţile de integrare a surselor de energie regenerabile cu accent pe valorificarea energiei solare în proximitatea ansamblurilor de imobile rezidenţiale.

În cea de-a doua zi a manifestării au fost evaluate oportunităţile cu privire la proiecte şi iniţiative de inovare. Astfel, a fost prezentat proiectul de implementare a conceptelor de tip „Smart Village” în Comuna Cumpăna, proiectul Multiscale dedicat transferului de cunoştinţe dintre Universitatea „Ovidius” şi un număr de nouă întreprinderi partenere, având ca scop integrarea de nanotehnologii şi nanomateriale în produse şi servicii de înaltă competivitate.

De asemenea, au fost prezentate exemple de bune practici din alte zone din ţară în utilizarea energiei fotovoltaice, proiecte de tip „Smart City”, oportunităţi pentru clustere de inovare şi alte tipuri de proiecte similare.

La încheierea lucrărilor au fost sintetizate principalele propuneri şi iniţiative convenite pe parcursul dezbaterilor.

Pentru detalii suplimentare: Secretariatul Internaţional Permanent al RUMN:

Tel: 0241 606462 sau email: office@bsun.org

Data 21.06.2019